ΩΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

{shock wave therapy}

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ


Η εφαρμογή των εξωσωματικά παραγομένων κυμάτων ώσης στο όστεο-μυϊκό σύστημα (Ορθοτριψία) κερδίζει τη γρήγορη και σταθερή αναγνώριση παγκοσμίως λόγω των πολλών και θετικών κλινικών αποτελεσμάτων των μελετών που έχουν γίνει είτε με την χρήση ομάδας ελέγχου, είτε χωρίς αυτήν για παθήσεις όπως είναι:

  • η πελματιαία απονευρωσίτιδα,
  • η άκανθα πτέρνας,
  • η έξω επικονδυλίτιδα
  • η ασβεστοποίηση του ώμου,
  • η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου
  • και η μη πώρωση καταγμάτων των μακρών οστών.