ΩΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

{shock wave therapy}

Προοπτική

Η θεραπεία με την χρήση ωστικών κυμάτων της πώρωσης των καταγμάτων αλλά και της ψευδάρθρωσης , της ασβεστοποιού τενοντίτιδας, της επικονδυλίτιδας, της άκανθας φτέρνας, της πελματιαίας απονευρωσίτιδας μπορούν να αντιμετωπισθούν μια και αυτό πλέον έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Εκτός από αυτές τις ενδείξεις οι περαιτέρω ορθοπεδικές ασθένειες είναι ήδη κάτω από κλινικές μελέτες. Ειδικότερα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της θεραπείας με τη χρήση κυμάτων ώσης στην άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου [ 14.15 ] είναι πολύ ελπιδοφόρα. Η οστεοχονδρίτις [ 16 ], η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού και του Αχίλλειου τένοντα είναι επίσης ορθοπεδικές παθήσεις-ενδείξεις με πολύ ελπιδοφόρα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Λόγω των αποτελεσμάτων της θεραπείας με χρήση κυμάτων ώσης στους τένοντες των ανθρώπων οι κτηνίατροι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα ωστικά κύματα σε διάφορα προβλήματα τενόντων στα άλογα. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η χωλότητα των αλόγων. Σαν προκαταρτικό αποτέλεσμα η χωλότητα μπόρεσε να βελτιωθεί σημαντικά.

Εν τω μεταξύ τα ESWT είναι ευρέως γνωστό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στις ΗΠΑ ήδη η εφαρμογή τους έχουν πάρει έγκριση εφαρμογής από το FDA ενώ στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν και σε άλλες χώρες της Ασίας η εφαρμογή των ESWT πρόκειται, αν δεν έχει γίνει ήδη, να εγκριθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Αναμένονται σημαντικές ωθήσεις για την πρόοδο της θεραπείας κυμάτων ώσης από αυτές τις χώρες. Η βιολογική επιρροή των ωστικών κυμάτων στον ιστό και τα οστά δεν είναι πολύ καλά κατανοητή έτσι ώστε η βασική έρευνα να είναι απαραίτητη, αλλά η εφαρμογή της θεραπείας ρουτίνας στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές είναι δυνατή λόγω της αποδεδειγμένης ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στην ορθοπεδική.