ΩΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

{shock wave therapy}

Η θεραπεία: εφαρμογές - περιγραφή

Στο παρελθόν πολλοί ορθοπεδικοί και άλλοι γιατροί κρατούσαν μια 'δύσπιστη' στάση απέναντι στην εφαρμογή των κυμάτων ώσης λόγω της έλλειψης βασικών επιστημονικών τεκμηριώσεων παρά τα καλά κλινικά στοιχεία που υπήρχαν από τις διάφορες πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει εντυπωσιακά. Τα αποτελέσματα πολλών βασικών ερευνών έχουν καταδείξει ότι η εφαρμογή των κυμάτων ώσης παρήγαγε  βιολογικές μεταβολές στον ιστό συμπεριλαμβανομένης της επαγωγής της νέο-επαναγγείωσης σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παραγωγή των αγγειογενών παραγόντων αύξησης (eNOS, VEGF, PCNA και BMP κ.λπ.). Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε την έννοια του αποτελέσματος της εφαρμογής των κυμάτων ώσης από την φυσική και μηχανική σε βιολογική.Επομένως, στον όστεο-μυϊκό ιστό τα Shockwaves δρουν ως βιολογική μηχανό-μεταγωγή που διαφέρει από την δράση των Shockwaves στην Ουρολογία (Orthotripsy). Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα άλλων πρόσφατων μελετών στα ζωικά πρότυπα επίσης έδειξαν ότι τα κύματα ώσης υψηλής ενέργειας συνοδεύονται με την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών Νιτρικού Οξέος και φαγοκύτωση κυττάρων δια της εναλλαγής μορίων Wnt και DKK-1 στο υπομοριακό (υποκυτταρικό) επίπεδο. Με βάση αυτήν την νέα έννοια, πολλές νέες ενδείξεις εφαρμογής των Shockwaves αναπτύσσονται εκτός από τις γνωστές οστεο-μυικές παθήσεις όπως είναι τα χρόνια τραύματα του δέρματος, η οστεονέκρωση της κεφαλής του μηριαίου, παραμένουσα στηθάγχη, τα εγκαύματα δεύτερου βαθμού, της χόνδρινης βλάβης κλπ. Αυτές οι νέες ενδείξεις άνοιξαν ευρέως τον τομέα της κλινικής εφαρμογής των κυμάτων ώσης.
Σήμερα, υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία η ISMST πρέπει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο και να τα επιλύσει.

1. Πολλές συσκευές παραγωγής κυμάτων ώσης-κατασκευάζονται με διαφορετικές μηχανικές αρχές στηριζόμενες στο ηλεκτρουδραυλικό, ηλεκτρομαγνητικό και πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Κάθε συσκευή συστήνει τα δικά της  ενεργειακά επίπεδα και των αριθμό συνεδριών  και οι πληροφορίες που δίνουν δεν είναι συμβατή με τα μαθηματικά και φυσικά πρότυπα.

2. Δεν υπάρχει σαφής καθορισμός των κυμάτων ώσης « υψηλής ενέργειας και «χαμηλής ενέργειας» που να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

3. Δεν υπάρχει καμία μελέτη τεκμηρίωσης για την δόσης-απάντησης από την δράση των Shockwave παρά το γεγονός ότι οι ανάλογων της δόσης επιδράσεις χρόνου και Shockwaves παρατηρήθηκαν στην κλινική εφαρμογή.
4. Υπάρχει η σκέψη ότι οι ελεύθερες ρίζες Νιτρικού Οξέος δημιουργούνται από την μεταγωγή σημάτων και την μεσολάβηση των φυσικών Shockwave στο υπό-κυψελοειδές επίπεδο. Προφανώς, είναι απαραίτητες περισσότερες μελέτες συμπεριλαμβανομένης της μικρό-υπολογιστικής ανάλυσης-σειράς του γονιδιώματος για να επικυρωθεί ο πραγματικός βιολογικός μηχανισμός της εφαρμογής των Shockwaves στους όστεο-μυϊκούς ιστούς.
5. Στην κλινική εφαρμογή, τα Shockwave πρέπει να είναι θεωρούνται ως μια από τις αρχικές και βασικές επιλογές θεραπείας για τις οξύς και χρόνιες ενδο-τενοντοπάθειες και όχι μόνο για τις χρόνιες άνω των 6 μηνών.
6. Επιπλέον, οι διάφορες παθήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις οδηγίες του FDA όπως είναι η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής, του γόνατος και του αστράγαλου, η οστεοχονδρίτις του γονάτου και του αστράγαλου, η τενοντίτις του υπό-επιγονατιδικού (Jumpers knee), χρόνια έλκη του δέρματος, τα κατάγματα κόπωσης και τα μη πωρωμένα κατάγματα των μακρών οστών πρέπει να ανήκουν στην στερεότυπη πρακτική εφαρμογής.
7. Το τελευταίο και σημαντικότερο ζήτημα είναι αυτό. Τα Shockwave πρέπει να θεωρηθούν σαν μια θεραπεία όπως αυτή η χειρουργική διαδικασία μιας και οι περισσότερες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με 1-2 θεραπείες. Δυστυχώς, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν περιλαμβάνουν συνήθως την θεραπεία των κυμάτων ώσης μη αποδίδοντας το κόστος θεραπείας. Επομένως, ο όρος της θεραπείας με κύματα ώσης πρέπει να αλλάξει σε «Shockwave biosurgery» όπως συμβαίνει σε άλλες τέτοιου είδους θεραπείες όπως είναι η radiosurgery. Αυτή η αλλαγή μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες κάλυψης του κόστους από την shockwave θεραπείας.Κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες της ISMST μαζί έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου βελτίωσης στην εφαρμογή των κυμάτων ώσης στον οστεο-μυικό σύστημα. Εντούτοις, πρέπει να εργαστούμε σκληρά και πιό κοντά για να ενισχύσουμε περαιτέρω και κλινικά τη βιολογική έννοια της εφαρμογής των Shockwaves και να καταστήσουμε αυτήν την νέα αποτελεσματική, ασφαλή και μη-χειρουργική μέθοδο διαθέσιμη ευρέως.